Hala sportowa – o wymiarach 60 x 30 m z pełnowymiarowymi boiskami do: W hali istnieje możliwość prowadzenia zajęć na 2 niezależnych boiskach do koszykówki lub boisku głównym (łącznie 6 koszy).

Za boiskami w oddzielonym sektorze znajduje się mata do ćwiczeń.

Obiekt wyposażony jest w 5 rozkładanych trybun mieszczących 622 osoby. W razie większej ilości widzów istnieje możliwość dostawienia krzeseł.

Do hali prowadzą odrębne wejścia dla zawodników (bezpośrednio z szatni) oraz widzów.

Zaplecze dla zawodników: składa się z 4 sztani. Dodatkowo dla widzów przygotowane są oddzielne toalety. Obiekt dysponuje także oddzielną szatnią dla sędziów.

WARIANTY BOISK

Piłka ręczna

Piłka siatkowa

Koszykówka I

Koszykówka II
POSiR
Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji      37-700 Przemyśl , ul. Mickiewicza 30     tel./fax. : 16 678 57 58      email: sekretariat@posir.pl