Kontakt

Stok Narciarski - INFORMACJA
tel. 667 942 507
e-mail: psr@posir.pl

BIURO stoku narciarwskiego

ul. Sanocka 12B, 37-700 Przemyśl

DOLNA STACJA stoku narciarskiego

ul. Sanocka 12B, 37-700 Przemyśl

GÓRNA STACJA stoku narciarskiego

ul. Ludwika Pasteura 2B, 37-700 Przemyśl
tel. 667 942 507

TOR SANECZKOWY

ul. Ludwika Pasteura 2A, 37-700 Przemyśl
tel. 667 942 507

www.przemysl-stok.pl


MAPA DOJAZDU NA STACJĘ GÓRNĄ - WJAZD DO PRZEMYŚLA OD STRONY RZESZOWA


DOLNA STACJA - Parking


GÓRNA STACJA - Parking


MAPA DOJAZDU Z DOLNEJ STACJI NA GÓRNĄ
© 2013 Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 37-700 Przemyśl , ul. Mickiewicza 30 | tel./fax. : 16 678 57 58 | email: stok@posir.pl