Cennik - Zima 2017/2018


Kolej krzesełkowa

Kolej dolna KL 1
przejazd dla pieszych /narciarze bezpłatnie/ 4,00 zł
Kolej górna KL 2
Karnety przejazdowe
1 przejazd 4,00 zł
50 przejazdów 150,00 zł
100 przejazdów 250,00 zł
Karnety czasowe
2 godziny
/od pierwszego skasowania na stacji pośredniej, karnet ważny tylko w dniu zakupu/
30,00 zł
4 godziny
/od pierwszego skasowania na stacji pośredniej, karnet ważny tylko w dniu zakupu/
50,00 zł
Kaucja za wydany karnet - 10 zł

Karnet szkolny - 20 zł od osoby.
w godzinach 9.00 - 14.00.
Dotyczy jednostek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Przemyśl, po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu do POSiR wraz z listą uczniów podpisaną przez dyrektora szkoły. Na 10 osób 1 opiekun bezpłatnie.

Karnet szkoleniowy - 10 zł od osoby na 2 godziny.
Dotyczy sekcji młodzieżowych z klubów narciarskich działających na terenie miasta Przemyśla.

Karnet bezpłatny (3 karnety - 4 godzinne / tygodniowo) przysługują zawodnikom sklasyfikowanym na miejscach I, II, III w klasyfikacjach PZN lub na ogólnopolskich zawodach w narciarstwie alpejskim, biegowym i snowboardzie (dotyczy mieszkańców miasta Przemyśla i przemyskich klubów sportowych).Odpłatność za organizację zawodów narciarskich:
pomiar czasu i ustawienie trasy - 1 350 zł
usługa sędziowska: 2 osoby - 500 zł, 4 osoby - 900 zł
korzystanie z elektronicznego systemu zapisów - 250 zł

© 2013 Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 37-700 Przemyśl , ul. Mickiewicza 30 | tel./fax. : 16 678 57 58 | email: stok@posir.pl